top of page
Staatsblad 1813 - 1.jpg

1813

MMKB10_001253001_00028_image_edited.jpg

1937

stb-2023-460.jpg

2023

Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

In het Staatsblad (de officiële naam is Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden) worden alle Nederlandse wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) bekendgemaakt. Deze bekendmaking is nodig om wetten en AMvB's in werking te laten treden. Verder worden schorsings-, vernietigings- en koninklijke besluiten inzake de inwerkingtreding van wetten opgenomen. Vroeger werden bijvoorbeeld ook besluiten tot naturalisatie opgenomen in het Staatsblad. Ook die zijn te vinden in Staatsblad.online. Bent u geïnteresseerd in de historie van het Staatsblad en de positie ervan in ons staatsbestel, neem dan kennis van het proefschrift van mr. dr. J.C.H. van der Beeke, Het Staatsblad, Den Haag 1915. Prof. mr. G. Russel heeft een interessante uitgave geschreven over de koninklijke besluiten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen zijn genomen: 'De Londense Koninklijke Besluiten - In het licht van Staatsnoodrecht', 1948.

Álle staatsbladen in één zoekomgeving

Staatsbladen.online is een product van uitgeverij Iustitia Scripta waarmee álle Nederlandse Staatsbladen toegankelijk zijn gemaakt. Via de site van de Koninklijke Bibliotheek (Delpher) zijn oude Staatsbladen te raadplegen, maar dat vergt een behoorlijke kennis van dit systeem waarmee u veel tijd verliest. Als u snel een specifiek Staatsblad wilt vinden of u wilt een hele reeks Staatbladen over een bepaald thema bekijken, dan kunt u dit beter doen via Staatsbladen.online. De Staatsbladen vanaf 1951 zijn te vinden via de site van de overheid (Officiële bekendmakingen), maar de Staatsbladen uit de periode 1813 tot 1951 zijn hier niet opgenomen. In zowel Delper als Officiële bekendmakingen ontbreken Staatsbladen. In Staatsbladen.online vindt u álle staatsbladen vanaf 1813 t/m heden (één keer per week wordt Staatsbladen.online bijgewerkt, waardoor ook de meest recente staatsbladen onderdeel uitmaken van het aanbod. 

In het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (1813) waren in ons land ook nog vele regelingen uit de Franse tijd en de Bataafse republiek van toepassing. In Staatbladen.online zullen ook deze documenten gaandeweg toegankelijk worden gemaakt. Dit geldt ook voor de Staatsbladen uit de oorlogsjaren 1940 t/m 1945 (Londense besluiten), alsmede het Duitse Verordnungsblatt tijdens de bezetting.

Interessant voor juristen, historici, linguïsten etc.

Het eerste Staatsblad dateert van 1813 en ook tegenwoordig vervult het Staatsblad nog een belangrijke functie bij de bekendmaking van officiële publicaties. Staatsbladen.online is niet alleen interessant voor juristen, maar ook voor historici, linguïsten en andere geïnteresseerden bevat het een schat aan informatie omdat het de gebruiker in staat stelt om door alle jaargangen heen te zoeken. Zo zijn bijvoorbeeld ook alle naturalisaties opgenomen vanaf het begin van het koninkrijk. Wist u overigens dat tot 1883 werd gesproken van 'Koningrijk'. De ontwikkeling van onze taal laat zich op deze wijze ook gestructureerd analyseren. 

De voordelen van Staatsbladen.online

Staatsbladen.online bevat op 1 januari 2024 ruim 90.000 Staatsbladen en dat worden er dagelijks meer, omdat niet alleen de hele historie vanaf 1813 is opgenomen, maar ook recente Staatsbladen worden toegevoegd. U vindt niet alleen de Staatsbladen, maar ook Verbeterbladen, Uittrekselbladen, Registers, Inhoudsopgaven en Verwijzingsbladen. Daarmee is het een compleet naslagwerk voor de Nederlandse Staatsbladen die vanaf het begin van het Koninkrijk zijn verschenen. Welke voordelen biedt dit?

  • U hoeft niet meer diverse bronnen te raadplegen op papier of digitaal, maar zoekt in álle Staatsbladen tegelijk, waardoor u bij de invoer van de juiste zoekcriteria, niets zult missen en uw onderzoek voor wat betreft deze primaire bron geen omissies zal bevatten.

  • Het biedt overzicht over ontwikkelingen op het onderzoeksterrein, wat de duiding daarvan zal vergemakkelijken.

  • Naturalisatiewetten zijn eveneens opgenomen, waardoor u voor genealogisch onderzoek snel kunt zien of voorouders of anderen op enig moment de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen.

  • Naast alle Staatsbladen zijn ook de inhoudsopgaves, alfabetische registers, verbeterbladen, verwijzingsbladen en uittrekselbladen opgenomen.

  • U kunt zoeken op jaargang, volgnummer en op woorden in de titel. Denk bijvoorbeeld aan een compleet overzicht van alle regelingen waarin een bepaalde zoekterm voorkomt, dan bent u bij Staatsbladen.online op het juiste adres.

Wie gebruiken Staatsbladen.online?

Staatsbladen.online wordt onder meer gebruikt door:

logo-rvs-crop.png

"Elk burger is verplicht en wordt geacht de wetten van het land waarin hij leeft, te kennen. Het kan dus in een welgeordende maatschappij aan niemand vrijstaan zich op zijne onwetendheid der wet te beroepen, of zich op grond hiervan te verschoonen, indien hij in strijd met de wet gehandeld heeft, of heeft nagelaten te doen datgene, wat de wet hem te doen gebood .... Maar de eerste en volstrekte voorwaarde om gehoorzaamheid aan en naleving van de wet redelijkerwijze te kunnen vorderen, is, dat men elk in de gelegenheid moet stellen om haar te kunnen kennen. Men kan niet verbonden zijn door iets, dat men niet heeft kunnen weten, dat bestond” (de Pinto).

bottom of page